Ensemble CAMBIATA Wien

Baroque performance on historical instruments

Cambiata

Nazwa zespołu zainspirowana została terminem 'Nota Cambiata', który pojawił się u Johanna J. Fuxa (1660-1741) w jego dziele dotyczącym kontrapunktu zatytułowanym 'Gradus ad Parnassum'. W fuksowskiej 'nucie 'zamiennej' (z łacińskiego cambiare - zamieniać), kwinta i seksta wymieniają się swoimi miejscami, umożliwiając urozmaicone prowadzenie wyższego głosu w technice nota contra notam. W zespole CAMBIATA WIEN występujący w nim wykonawcy górnych partii nie tylko zamieniają się miejscami, ale także i instrumentami: barokowymi skrzypcami i barokową altówką. W efekcie, każdorazowo powoduje to niezwykle interesujące metamorfozy w brzmieniu i kolorystyce dźwiękowej zespołu.